AFDELING KØBENHAVN

BESTYRELSEN MEDLEMMER
AFD VEDTÆGTER DKU VEDTÆGTER

Velkommen

Dansk Kørelærer-Union-Afd. København er Danmarks største kørelærerforening, der er tilsluttet Dansk Kørelærer-Union.

Dansk Kørelærer-Union-Afd. København er en aktiv aktør inden for kørelærer området, der arbejder for en forbedring af forholdene for kørelærerne i Københavnsområdet. Det dækker alt, fra en hurtig information via Internettet og møder med Københavns Politi, til dygtiggørende kurser og positiv medieomtale om vores medlemmer.

Dansk Kørelærer-Union er ligeledes en aktiv aktør inden for kørelærer området, der arbejder for en forbedring af forholdene for kørelærerne på landsplan. Unionen er eksempelvis repræsenteret i Færdselssikkerhedskommissionen, i Rigspolitiets arbejdsgrupper der reviderer undervisningsplanerne og i arbejdsgrupper vedr. bookingsystemet.

I det hele taget er Dansk Kørelærer-Union med i de fleste af de instanser, hvor der arbejdes med regler og vilkår for køreundervisning. Danske kørelæreres holdninger er også repræsenteret i EU, via unionens medlemskab af EFA.

Læs mere om Dansk Kørelærer-Union

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Kørelærer-Union-Afd. København er det en forudsætning, at du er godkendt kørelærer, at du er bosiddende i Københavnsområdet eller at du driver kørelærervirksomhed i Københavnsområdet.

Du bør gennemlæse både Dansk Kørelærer-Union- Afd. Københavns vedtægter og Dansk Kørelærer-unions vedtægter inden du indmelder dig.

Du kan indmelde dig ved at downloade en indmeldelsesformular, som du derefter kan sende til foreningen via E-mail: torben@dku-kbh.dk. Bestyrelsen vil herefter behandle din ansøgning på det førstkommende bestyrelsesmøde.